Home » Klasa-str » Informacje z Urzędów Skarbowych » Pit 37 – nieco słów dotyczących rozliczania się przez Internet

Formularz PIT-37 związany jest z każdymi przychodami uzyskiwanymi i także rozliczanymi przez płatnika (np. pracodawcę). Gdy dochodzi do nawiązania umowy albo poczynienia zadań, z tytułu jakich przynależy rozliczyć się samodzielnie, w takim przypadku nie wykorzystujemy tego dokumentu. Tak więc wszyscy uzyskujący środki utrzymania na bazie umowy o pracę, zlecenie albo dzieło posiadają szansę skorzystania z ewentualności rozliczenia preferencyjnego.

rozliczenie PIT online

Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Dokument, jakim jest Pit-37 to standardowa deklaracja, jaką składa pracownik, zleceniobiorca czy też inna postać, za którą zaliczki na podatek ma za misję policzyć i zainkasować płatnik (na przykład pracodawca, zleceniodawca itp.). Istnieje wybór złożenia PIT-37 online, innymi słowy przez Sieć. Z tej formy rozliczenia możemy skorzystać również wtenczas, kiedy rozliczamy się łącznie z mężem lub jako jednostka samotnie wychowująca potomka.

Przynależy w takim przypadku spełnić podstawowy wymóg – zarówno podatnik, jak i jego małżonek muszą być upełnomocnieni do rozliczania się przy użyciu formularza PIT-37. Gdy któraś z tychże osób może składać jedynie PIT-36 to naturalnie tę deklarację winni wypełnić partnerzy. Wypada postanowić które z małżonków w formularzu PIT-37 online stanie się podatnikiem, a jakie figurować będzie jako małżonek.

Da się tę kolejność ustalić samodzielnie i nie ma to większego znaczenia w rozliczeniu, jednakże należy trzymać się ustalonej kolejności. Inaczej Urząd Skarbowy będzie żądał od nas złożenia poprawek zaświadczenia. Więcej w temacie: pit 28.

Po wprowadzeniu danych obojga , małżonków, jakimi są imiona, nazwisko czy nazwiska numery NIP lub PESEL, i także adres zamieszkania przychodzi czas na napisanie osiągniętego przychodu w skali roku przez małżonków. Mają za zadanie oni pełnię swoich zarobków podzielić przez 2, a w następnej kolejności zaokrąglić wielkości do całkowitych złotówek. W sytuacji, kiedy wielkości po przecinku są wyższe bądź równe 50 groszy, powinno się dopełnić kwotę w górę, podczas gdy mniejsze – w dół. Sprawdź: PIT 2015.

Rozliczenie wspólne jest w większości wypadków pozytywne dla podatników, niemniej jednak są wypadki, w których nie warto rozliczać się preferencyjnie. Kiedy jedno z małżonków ma dochód będący zerem, czy też małżonkowie zarabiają wielce różniące się od siebie ilości pieniędzy, nie warto korzystać z tej możliwości, a w zamian za to zasięgnąć po dwa osobne formularze PIT-37.

rozliczanie PIT online

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Do wypełnienia formularza PIT-37 online przygotowane są dodatkowe programy. Ułatwia to funkcjonowanie, nie musimy stać w kolejach i nie trwa to długo. Formularz można wypełniać zarówno indywidualnie, jak i rozliczać się wspólnie z współmałżonkiem/małżonką.