Home » Klasa-str » Informacje z Urzędów Skarbowych » Ostatni dzwonek rozrachunków z US

Rozpoczęcie każdego roku, to gorący czas rozliczeń z US. Od opłacania podatków nikt nie ucieknie, rozliczyć się trzeba, a najłatwiej zrobić to z oprogramowaniem do rozliczeń. Program pit 2015 to świetne narzędzie do szybkiego policzenia zobowiązania. Osiągalne są wszelkie możliwe formularze razem z załącznikami.

podatki

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Wystarczy wyselekcjonować konieczny formularz, a oprogramowanie w klarowny sposób poprowadzi przez następne strony. Ogromnie ważny jest też fakt, że aplikacja w całości współdziała z zeznaniami Ministerstwa Finansów, co pozwala na skuteczną wysyłkę rozliczenia. Program posiada też mechanizmy kontroli, dzięki którym automatycznie wyłapuje omyłki popełnione przez eksploatatora, a również mechanizm kopii zapasowej, który uratuje nas przed stratą niezapisanych dokumentów. Program pit 2015 jest w stanie spożytkować ktokolwiek, wystarczy zapisać aplikację na dysku własnego komputera i uruchomić instalator, a później postępować zgodnie z pokazującymi się na ekranie komunikatami. Program w łatwy sposób pomoże zapełnić też załączniki do dobranych formularzy. W załącznikach potrącamy wszystkie przysługujące odliczenia. Na ogół potrącane są ulgi prorodzinne, gdyż większość rodzin posiada dzieci.

rozliczenia i ulgi

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Małżonkowie podlegają osobnemu opodatkowaniu od uzyskiwanych dochodów, ale zgodnie z rozporządzeniem, mogą razem rozliczyć się z fiskusem, jeżeli przez cały rok, który chcą razem rozliczyć, byli w związku małżeńskim i łączyła ich wspólność majątkowa, a żadne z nich nie było opodatkowane liniowo, ryczałtem, lub kartą podatkową. Takie podejście w największym stopniu opłaca się małżeństwom, gdy jedno z partnerów nie uzyskuje przychodów wcale, bądź jego przychody są bardzo niskie, a drugie zalicza się już do drugiego progu podatkowego i musiałoby zapłacić 32 proc. podatku od nadwyżki ponad 85 528 zł. Przy łącznym rozliczeniu, sumę dochodów dzieli się na połowę, od której rozlicza się podatek, a następnie otrzymaną kwotę mnoży się razy dwa.
Dzięki temu, że zaistniał program pit 2015 – rozliczanie pitów, każdy jest w stanie wyliczyć podatek sam, nie płacąc nikomu za usługę. Program jest tak dogodny, że każdy sobie z nim poradzi.