Home » Klasa-str » Informacje z Urzędów Skarbowych » Kto może skorzystać z systemu e-Deklaracje?

E-Deklaracje to system przygotowany przez Ministerstwo Finansów, pozwalający na złożenie rocznego zeznania podatkowego przez internet. Korzystając z tego systemu podatnik może przesłać do administracji skarbowej nie tylko PIT online, ale także wiele innych dokumentów.

System elektronicznych rozliczeń e-Deklaracje został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w 2006 roku. Takie rozwiązanie jest wygodne dla podatników, ponieważ pozwala na złożenie PIT bez wychodzenia z domu, a ponadto eliminuje pewne błędy przy składaniu deklaracji, jak również pozwala uniknąć kar za nieterminowe płatności. Składając PIT online można o wiele szybciej otrzymać nadpłacony podatek, niż w przypadku tradycyjnej formy doręczenia. Z tych powodów z każdym rokiem rośnie liczba użytkowników tego systemu.
laptop-z-wykresow-kołowych-obok-niego-i-innych-papierow_1232-1190
Wypełniona przez podatnika e-deklaracja dociera do Urzędu Skarbowego bardzo bezpiecznym kanałem komunikacyjnym, a jej złożenie potwierdzane jest dokumentem UPO (Urzędowym Poświadczeniem Odbioru), który można pobrać na swój komputer. Z prawa do złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej mogą skorzystać osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały dochody z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, emerytury bądź renty. Jeżeli elektroniczne rozliczenie podatkowe PIT za 2016 rok przebiegnie pomyślnie, również należny podatek będzie można zapłacić przez internet. Z systemu e-Deklaracje mogą korzystać także osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak również uzyskujące przychody z tytułu udziałów w spółkach z osobowością prawną, odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pożyczonych papierów wartościowych,  odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz praw z nich wynikających. Kolejną grupę osób uprawnionych do korzystania z elektronicznego rozliczenia stanowią podatnicy, którzy uzyskali dochody ze zbycia nieruchomości bądź praw majątkowych. Poprzez system e-Deklaracje można wysłać PIT wraz z załącznikami PIT/0, PIT/D, PIT/2K, PIT-B, PIT-ZG, natomiast pozostałe załączniki trzeba złożyć w formie papierowej.