Home » Klasa-str » Informacje z Urzędów Skarbowych » Rozliczenie PIT – terminy i obowiązki podatnika

Każdy kto uzyskał w 2016 roku jakiś przychód zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej. Jeżeli chodzi o rozliczenie roczne PIT, nie wszystkie deklaracje obowiązuje jednak ten sam termin. W związku z tym warto zapoznać się z ważnymi dla płatnika i podatnika terminami związanymi z drukami PIT.

Koniec stycznia
Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, płatnik rozliczający się zryczałtowanym podatkiem dochodowym zobowiązany jest złożyć swoje rozliczenie roczne. Ponadto, na koniec stycznia przypada termin złożenia do Urzędu Skarbowego PIT-11, PIT-4R oraz PIT-8AR.

Koniec lutego
Do końca lutego płatnik (pracodawca) powinien dostarczyć podatnikowi (pracownikowi) PIT-11, czyli druk stanowiący wyliczenie jego rocznego podatku dochodowego. Takie wyliczenie podatku płatnik powinien także złożyć również w Urzędzie Skarbowym swojego pracownika (w formie elektronicznej).
mężczyzna-z-plecakiem-i-kalkulatora_1187-3377
Koniec kwietnia
Do 30 kwietnia należy dostarczyć do właściwego Urzędu Sarbowego prawidłowo wypełnione zeznanie podatkowe (formularze: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). Należy także zapłacić podatek dochodowy, który wynika ze złożonej deklaracji. Druk PIT można dostarczyć na 3 sposoby: osobiście – w okienku podawczym Urzędu Skarbowego, przez internet – korzystając z systemu e-Deklaracje, korespondencyjnie – za pośrednictwem poczty. W ostatnim przypadku za datę złożenia druku przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Od maja do lipca
W tym czasie Urząd Skarbowy powinien przekazać kwotę 1% podatku podatnika, który zgłosił taką wolę. Kwota przelewana jest na konto OPP wybranej przez podatnika. Należy wziąć pod uwagę, że warunkiem przekazania przez Urząd Skarbowy 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego jest konieczność zapłacenia przez podatnika całej kwoty należnego podatku.

3 miesiące po złożeniu PIT
W ciągu 3 miesięcy od złożenia zeznania podatkowego lub ostatniej korekty zeznania przez podatnika, Urząd Skarbowy powinien zwrócić nadpłacony podatek wynikający z rozliczenia rocznego.