Home » Uncategorized » Wspólne rozliczenie PIT-37

Osoby rozliczające się za pomocą formularza PIT-37 mają możliwość skorzystania z opcji rozliczenia preferencyjnego. Na czym polega takie rozwiązanie?

Za pomocą druku PIT-37 rozliczają się wszyscy osiągający przychód z pracy na rzecz płatnika, na podstawie umowy o pracę, zlecenie czy dzieło. W takim przypadku to pracodawca oblicza i opłaca zaliczki na podatek, jednakże pracownik jest zobowiązany złożyć zeznanie roczne o swoich dochodach właśnie na formularzu PIT-37. W części A tego formularza podatnicy mogą zaznaczyć czy rozliczają się indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem. Korzystając z drugiej opcji należy zaznaczy, które z małżonków w formularzu PIT-37 jest podatnikiem, a które będzie figurować jako małżonek. Nie ma to większego znaczenia w samym rozliczeniu podatku, jednak wybierając ustaloną kolejność trzeba się jej trzymać wypełniając zeznanie. W innym przypadku organ skarbowy będzie wymagał złożenia korekty deklaracji. Po wpisaniu danych małżonków (imiona, nazwiska, numery NIP i PESEL, adres zamieszkania) należy wpisać uzyskany przez małżonków dochód w skali roku. Małżonkowie powinni podzielić sumę swoich zarobków przez 2 i następnie zaokrąglić uzyskane kwoty do pełnych złotówek. Trzeba pamiętać, że kwoty równe 50 groszy i większe zaokrąglamy w górę, natomiast mniejsze w dół. Niezaokrąglone kwoty w złożonej deklaracji będą również przyczyną do odrzucenia zeznania i konieczności złożenia korekty.
banknoty-obok-informacji-finansowych_1232-138
Wielu małżonków zastanawia się czy wspólne rozliczenie PIT-37 jest korzystniejsze. Oczywiście można wymienić korzyść taką jak oszczędność czasu, ponieważ małżonkowie muszą wypełnić tylko jeden formularz, jednakże są przypadki, w których nie warto korzystać z opcji preferencyjnego rozliczenia. Jeżeli jedno z małżonków nie osiągnęło żadnego dochodu w danym roku, bądź małżonkowie osiągają bardzo zróżnicowane przychody lub jedno z małżonków musi od części dochodów odprowadzić podatek w wysokości 32%, zaleca się nie korzystać z możliwości wspólnego rozliczenia i złożyć dwa oddzielne formularze PIT 37.